Nabożeństwo

Świętowanie sposobów w jakie Duch stwarza, pojednuje i odnawia

Nabożeństwo stanowi integralny wyraz podróży Zgromadzenia Ogólnego od konfliktu do wspólnoty. Ściśle powiązane ze studiami biblijnymi prowadzonymi przez Zgromadzenie, życie nabożeństwowe będzie badać i świętować głębię i moc sposobów, w jakie Duch stwarza, pojednuje i odnawia pośród podzielonego świata.

Image
Bishop Ernst Gamxamub from the Evangelical Lutheran Church in the Republic of Namibia distributes bread during Holy Communion at the opening worship of the Lutheran World Federation's Twelfth Assembly. Windhoek, NamibiaMay 2017. Photo: LWF/Albin Hillert

Bishop Ernst Gamxamub from the Evangelical Lutheran Church in the Republic of Namibia distributes bread during Holy Communion at the opening worship of the Lutheran World Federation's Twelfth Assembly. Windhoek, NamibiaMay 2017. Photo: LWF/Albin Hillert

Po inauguracyjnym nabożeństwie komunijnym 13 września, modlitwa i refleksja będą przeplatać się z pozostałymi wydarzeniami Zgromadzenia Ogólnego. Każdego ranka, w południe i wieczorem, podczas modlitwy i uwielbienia podejmowany będzie temat Zgromadzenia, zaczerpnięty z Listu do Efezjan 4,4-6 Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna nadzieja. Nabożeństwa niedzielne będą mieć miejsce w lokalnych zborach, co da uczestnikom możliwość składania dziękczynienia w polskim kontekście.

Za wizję, plan i organizację nabożeństw Zgromadzenia Ogólnego odpowiada Międzynarodowy Komitet ds. Planowania Nabożeństwa, w skład którego wchodzi grupa liturgów i muzyków z całego świata. Komitet ten będzie pomagał Zgromadzeniu pozostać zakorzenionym w liturgii luterańskiej, która równocześnie świadczy o naszej jedności w Chrystusie, jak i szanuje bogatą różnorodność stylów nabożeństwa i muzyki we wspólnocie.

International Worship Planning Committee 

We wish to thank the members of the International Worship Planning Committee for planning and creating both an enriching Assembly worship program and associated worship materials and resources.

Members
  • Bishop Dr Msafiri MBILU (Evangelical Lutheran Church in Tanzania)
  • Rev. Michelle CHIU (Evangelical Lutheran Church of Hong Kong)
  • Carl Petter OPSAHL (Church of Norway)
  • Uwe STEINMETZ (Evangelical Lutheran Church of Saxony)
  • Kinga Marjatta PAP, Chairperson (Evangelical Lutheran Church in Hungary)
  • Pauline Roeder SIQUEIRA (Evangelical Lutheran Church of Brazil)
  • Rev. Brooklynn LANE (Evangelical Lutheran Church in Canada)
  • Rev. Piotr SZTWIERTNIA (Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland)