Program

Joint exploration and engagement with the theme “One Body, One Spirit, One Hope” is at the heart of the Assembly program. Assembly participants will explore together what it means to be one body, one spirit, one hope, with unity in diversity as an underlying vision. The Assembly concludes with the adoption of the Assembly message.

Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna nadzieja

08:00 | Przyjazd

09:00 | Nabożeństwo otwierające z Komunią Św.

11:00 | Przerwa

11:30 | Sesja wprowadzająca plenarna

12:30 | Przerwa na obiad

14:30 | Sesja otwierająca, Ukonstytuowanie się Zgromadzenia

16:00 | Przerwa

16:30 | Sesja plenarna 1: Przesłania od spotkań przygotowawczych w regionach

18:00 | Przejazd na kolację powitalną

19:00 | Kolacja powitalna 

Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna nadzieja

08:30 | Modlitwa poranna i studium biblijne

10:00 | Sesja plenarna 2, raport Sekretarz Generalnej ŚFL

11:15 | Przerwa

11:45 | Przemówienie głównego mówcy: ks. prof. Tomasza Halika

13:00 | Modlitwa południowa

13:15 | Przerwa na obiad

15:00 | Grupy dyskusyjne

16:30 | Przerwa

17:00 | Raport przewodniczącego komisji ds. finansowych oraz pozostałych komisji Zgromadzenia

18:30 | Modlitwa wieczorna

19:15 | Kolacja

20:45 | Spotkania w grupach regionalnych

Jedno Ciało

08:00 | Modlitwa poranna i studium biblijne, prowadzenie prof. Kalina Wojciechowska

09:30 | Raport komisji nominacyjnej i pozostałych komisji Zgromadzenia, propozycje zmian w statucie ŚFL

10:45 | Przerwa

11:15 | Plenum tematyczne: Jedno Ciało

12:30 | Wyjazd do Oświęcimia

  • Obiad w autobusie
  • Wizyta w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau

18:15 | Powrót do Krakowa

19:15 | Kolacja

20:45 | Krąg wymiany doświadczeń

Jeden Duch

08:30 | Modlitwa poranna i studium biblijne

10:00 | Plenum tematyczne: Jeden Duch

11:15 | Przerwa

11:45 | Grupy dyskusyjne

13:00 | Modlitwa południowa

13:15 | Przerwa na obiad

15:00 | Jarmark i warsztaty

16:30 | Przerwa

17:00 | Sesja plenarna VI: Wybory: Prezydenta i Rady ŚFL

18:30 | Modlitwa wieczorna

19:15 | Kolacja

20:45 | Krąg wymiany doświadczeń

Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna nadzieja

8:30 | Niedzielne nabożeństwa w lokalnych parafiach

15:00 | Zwiedzanie kościołów i integracja z parafianami

19:15 | Kolacja

Jedna nadzieja

08:30 | modlitwa poranna i studium biblijne

10:00 | Plenum tematyczne: Jedna nadzieja

11:15 | Przerwa

11:45 | Grupy dyskusyjne

13:00 | Modlitwa południowa

13:15 | Przerwa na obiad

15:00 | Jarmark i warsztaty

16:30 | Przerwa

17:00 | Sesja plenarna VII: Statut ŚFL; Posłanie Zgromadzenia

18:30 | Modlitwa wieczorna

19:15 | Kolacja

Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna nadzieja

08:30 | Modlitwa poranna i panel ekumeniczny

10:00 | Sesja plenarna VIII: Oświadczenia i uchwały

11:15 | Przerwa

11:45 | Sesja plenarna IX: Oświadczenia i uchwały, Posłanie Zgromadzenia

13:00 | Modlitwa południowa

13:15 | Przerwa na obiad

15:00 | Sesja końcowa

16:30 | Przerwa

17:00 | Nabożeństwo na zakończenie Zgromadzenia

18:30 | Kolacja

Fri 8 to Mon 11 September

All day | Youth Pre-Assembly

All day | Women's Pre-Assembly

Mon 11 and Tue 12 September

All day and Morning | Men's Pre-Assembly

Tue 12 September

Morning | Executive Committee

Afternoon | Council

Afternoon | Combined Youth, Women's and Men's Pre-Assemblies

Wed 20 September

Council

Image
LWF Thirteenth Assembly schedule EN
Download